Doelstelling


netJEwerk heeft de volgende doelstellingen:
 • haar doelgroepen begeleiden naar passend werk
 • bemiddelen van kandidaten op vacatures bij werkgevers
 • zorgen voor een optimale, zelfbewuste presentatie van kandidaten aan potentiele werkgevers door het bieden van gerichte (sollicitatie- en presentatie-) trainingen
Professionaliteit en kwaliteit

netJEwerk waarborgt professionaliteit en kwaliteit door uitsluitend samen te werken met gekwalificeerde professionals.  

Doelgroepen
 • baanveranderaars (van werk naar werk)
 • werkzoekenden met een uitkering
 • starters
 • werkgevers

Doelstellingen en idealen 

De doelstellingen van netJEwerk voor de komende jaren worden bepaald door een aantal idealen: elementen van een visie op de toekomst waar netJEwerk zijn aandeel aan wil leveren.

 • Jobclubs en coaching wordt gezien als een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van mensen, zowel in als buiten organisaties
 • Omscholingstrajecten voor de doelgroep vrouwen wordt gezien als een extra verlengstuk voor de ontwikkeling.
 • Platform kennisnetwerk faciliteren in samenwerking met andere bedrijven en organisaties in de regio Stedendriehoek
 • Mobiliteitscentrum faciliteren waar persoonlijke ontwikkeling, opleiden en toeleiden naar passend werk centraal staan
Share