Missie en visie


Logo netJEwerk 2014

Missie

netJEwerk is leidend bij de persoonlijke ontwikkeling van baanveranderaars en startende ondernemers met als doel de slagingskans naar passend werk of een opdracht te verhogen.

Visie

netJEwerk zet in op maatschappelijk ondernemen en houdt de individuele belangen van de klant en kandidaat in het oog. Wij streven continue naar een betere kwaliteit van onze diensten zodat de verwachtingen van onze klanten en kandidaten steeds worden overtroffen. Onze kernwaarden persoonlijk, innovatie en daadkracht helpen ons om vast te houden aan ons ideaal.

netJEwerk is een organisatie die:

  • de medewerker onder het motto van ‘elke persoon telt’ uitdagende mogelijkheden biedt
  • de uitkeringsafhankelijkheid zo kort mogelijk wil laten zijn en daarbij oog heeft voor duurzame uitstroom
  • maatschappelijke participatie wil bevorderen door daar waar nodig de klanten op het gebied van werk en omscholing te ondersteunen, zodat sociaal isolement wordt voorkomen dan wel wordt doorbroken;
  • daarbij gebruikt maakt van partners met een sturingsconcept dat naar buiten en op samenwerking gericht is
  • klantgericht werkt en de afgesproken kwaliteit levert

netJEwerk fungeert als katalysator voor contactlegging tussen baanveranderaars, starters en werkgevers. Dit doen we onder andere door te faciliteren in een ontmoetingsplek waarin persoonlijke ontwikkeling, opleiden en ontmoeten centraal staan. We maken gebruik van diverse middelen, waaronder onze wekelijkse Jobclubs, persoonlijke coaching en/of loopbaanbegeleiding, het geven van social media workshops, een online platform groep op LinkedIn, thema-avonden en informatiebijeenkomsten.

 

Share